Nieuws
10 juli 2019 - Luc Meijs

Gebruik Chinese telecomapparatuur toch onwenselijk? Negatief advies verzwegen

Na onderzoek van de AIVD en MIVD over het gebruik van Huawei apparatuur in de core netwerken van Nederlandse providers is afgelopen week een negatief advies verstuurd naar de Tweede Kamer. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stuurde pas na publicatie ervan in de Volkskrant dit advies naar de kamer. Waarom de minister het negatieve advies in eerste instantie niet verstuurde, is niet bekend. Gaat Nederland dan toch niet verder met Huawei netwerkapparatuur?
 
Het advies
 
Kort door de bocht staat in dit advies het volgende:
 
‘’ Gebruik Chinese apparatuur in telecomnetwerken onwenselijk '’
 
Volgens de veiligheidsdiensten moeten we hardware en software van dienstverleners uit landen die een offensief cyberprogramma tegen ons voeren (zoals China) weren uit de kern van ons 5G netwerk. Dit standpunt komt volgens de AIVD en MIVD overeen met de veiligheidscriteria die het kabinet eerder zelf heeft opgesteld.
 

Minister Grapperhaus in de Tweede Kamer
 
Minister Grapperhaus schreef afgelopen week nog een onderbouwing aan de Tweede Kamer omtrent de belangen en risico’s van het 5G netwerk. De minister schreef hierin dat het goed functioneren van de Nederlandse samenleving steeds afhankelijker zal worden van 5G. Hier staat direct tegenover dat onze samenleving ook kwetsbaarder wordt, bijvoorbeeld als er misbruik gemaakt wordt van het netwerk (door bijvoorbeeld spionage en sabotage). Dit kan leiden tot het uitvallen van grote delen van de Nederlandse samenleving. Toch heeft het kabinet eerder besloten om geen partijen te weren. Hoe zit het nu precies?
 
High risk, High reward
 
Omdat 5G een gigantische impact gaat hebben op onze samenleving is het belangrijk dat de veiligheid daaromtrent gewaarborgd wordt. Het nieuwe netwerk wordt een gigantische stap vooruit: zelfrijdende auto’s, medische operaties op afstand en tot nog toe ongekende netwerksnelheden. In een eerder artikel schreven we al hoe dit nieuwe netwerk een behoorlijke boost aan de economie van een land zal geven in de vorm van BNP, economische output en een groot aantal banen. Om onze veiligheid te waarborgen, heeft er een risico-analyse plaatsgevonden naar kwetsbaarheden bij telecomnetwerken door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Een van de redenen voor dit onderzoek was de opspraak rondom Huawei. Waar andere landen zoals de VS, Australië, Japan en Nieuw Zeeland al snel tot een besluit (zonder daadwerkelijk bewijs) waren gekomen, bleef Nederland sceptisch en stelde zelf een uitgebreid onderzoek in. De bevindingen van dit onderzoek blijven vooralsnog geheim voor de burger, echter heeft de kamer deze vertrouwelijke informatie reeds ter inzage gekregen. Volgens (niet nader genoemde) bronnen is er onder meer geconstateerd dat Huawei toegang had tot klantgegevens van Nederlandse providers. Deze klantgegevens zouden ontvreemd kunnen zijn, echter is het niet duidelijk en/of bewezen dat deze door de Chinese overheid voor spionage of sabotage gebruikt zijn.
 

Waarom heeft het kabinet alsnog deze feiten genegeerd? Economisch belang? Netwerkoperators als T-Mobile en KPN hebben al geruime tijd apparatuur van Huawei in de kern van hun systemen geïmplementeerd. Als dit allemaal omgegooid moet worden en de providers moeten verplicht deze apparatuur verwijderen en vervangen door die van andere leveranciers dan kost dit veel geld. De brief van minister Grapperhaus aan de kamer bevatte de volgende zinsnede hierover: “Voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt, wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bedrijfseconomische aspecten.” In ieder geval dus deels een economisch belang.
 
Het is voor de burger dus nog steeds niet duidelijk of er daadwerkelijk bewijs is gevonden over spionage en of dit ten kwade ingezet wordt. Ook onze privacy speelt een rol. We weten allemaal wel dat we veel data doorgeven (we worden “bespioneerd”) aan bedrijven als Google. Daarbij lijkt er sprake van een dubbele moraal. Wil je liever bespioneerd worden door de ‘’vriendelijke’’ Amerikanen maar niet door de ‘’boze’’ Russen en Chinezen? Het belangrijkste in mijn ogen is de vraag wat deze partijen daadwerkelijk met onze informatie doen en ons kabinet lijkt deze mening te delen. In het najaar zal het kabinet de precieze eisen bekendmaken voor leveranciers van diensten en producten die kritieke onderdelen van het telecomnetwerk bevatten. Wordt vervolgd kortom.
 
Bronnen: Telecompaper, De Volkskrant