Nieuws
13 oktober 2005 - Gerben Mak

VS meer profijt van mobiles dan Europa

De draadloze industrie is een significante driver geworden van de Amerikaanse economie, en wordt zelfs vergeleken met de auto-industrie, volgens onderzoeksbureau Ovum. In een studie in opdracht van de CTIA (de wireless belangenorganisatie in de VS) is aangetoond dat 3,6 miljoen banen in 2004 direct of indirect door de Amerikaanse mobiele telecommunicatie industrie zijn gecreëerd. In dat zelfde jaar werd US$118 miljard omzet gegenereerd en droeg daarmee wezenlijk bij aan het Bruto Nationaal Product. En dat zou weer vergelijkbaar zijn met de BNP bijdrage van de Amerikaanse auto industrie.

"Most people think of the US as behind Europe in the area of mobile services," zegt David Lewin van de Londonse denktank Indepen. "But this study shows that Americans extract far more economic and social value from mobiles services than Europeans."

Zie ook het gehele rapport van CTIA.

Over de auteur: Gerben Mak