Nieuws
06 februari 2010 - Casper de Zoete

Vodafone en T-Mobile winnen Big Brother Award

Gisteravond zijn in Amsterdam de Big Brother Awards weer uitgereikt aan de 'grootste privacyschenders van 2009'.

In de categorie 'Bedrijven' wonnen Vodafone en T-Mobile samen een Big Brother Award vanwege de doorgifte van de inhoud van een sms'je aan de opsporingsdiensten.

Sinds enige jaren hebben de Officier van Justitie en de AIVD de mogelijkheid om de verkeersgegevens van een sms'je op te vragen. Het gaat dan om de telefoonnummers van afzender en ontvanger, de datum en het tijdstip waarop het sms'je is verstuurd.

Deze gegevens kunnen echter ook real-time worden geleverd, dat heet de 'stomme tap' of 'printertap'. Hierbij is het niet de bedoeling dat ook de inhoud van het betreffende sms'je wordt doorgestuurd. Hiervoor is namelijk de toestemming nodig van een rechter-commissaris of de minister.

T-Mobile en Vodafone stuurden echter de inhoud van deze sms'jes wel door naar de opsporingsinstanties bij een 'stomme tap'. Dit zelfs tot vier maanden nadat de providers hierop waren gewezen door de Commissie Toezicht van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Pas toen de doorgifte in de publiciteit kwam, hebben de providers het probleem opgelost.

Vodafone heeft donderdag al gereageerd op haar nominatie en nuanceert daarbij een aantal zaken. Zo ging het om een zeer beperkte groep klanten, waarbij de 'printertap' incidenteel is ingezet. Daarnaast meldt Vodafone dat zij de privacy van haar klanten zeer serieus neemt. Verder spreekt Vodafone van een 'incident'.

Naast T-Mobile en Vodafone waren in de categorie 'Bedrijven' ook Advance (illegale verzamelpraktijken) en Albert Heijn (Tip2Pay, betalen met je vingerafdruk) genomineerd voor een Big Brother Award. 

Hieronder nog enkele citaten:

Juryrapport:
"Totdat op 30 mei 2009 bekend werd dat beide bedrijven ook de inhoud van sms-berichten meeleverden als de opsporings- en inlichtingendiensten de verkeersgegevens van hun klanten vorderden. T-Mobile en Vodafone hebben de privésfeer en het vertrouwen van hun klanten te grabbel gegooid. Dit klemt des te meer daar beide tenminste vier maanden daarvoor al van hun fout op de hoogte waren gesteld tijdens een overleg met de opsporings- en inlichtingendiensten.
[...]
Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de telecomprovider hun privacy waarborgt. T-Mobile en Vodafone gooiden de smsjes echter zonder na te denken over de schutting. Zelfs na een overleg werden de benodigde maatregelen niet getroffen. Dat getuigt volgens de jury van laksheid en onwil. Ondertussen werd de ‘bijvangst’ gebruikt door de AIVD. Dit maakte het door beide bedrijven in het leven geroepen risico op privacyschending compleet."

Reactie Vodafone:
"Vodafone benadrukt nogmaals dat er van ‘te grabbel gooien van de privacy van haar klanten’ absoluut geen sprake is. Vodafone hanteert een streng privacybeleid, dit houdt onder andere in dat er een Privacy Directeur en twee Privacy Officers in dienst zijn die er op toezien dat de privacy policies worden nageleefd. Er was sprake van een incident. Het betrof een kleine groep klanten, verdacht van een misdrijf of onderdeel uitmakend van AIVD onderzoek, die via een slechts incidenteel gebruikte printertap werden gevolgd, en het probleem is daarom zo snel als mogelijk was, opgelost. Vodafone neemt de privacy van haar klanten zeer serieus."

Over de auteur: Casper de Zoete