Nieuws
06 januari 2009 - Tom Haagmans

Vodafone doet groen

Deze maand start Vodafone Nederland met een pilot waarin antennes die niet gebruikt worden in een standby-modus gaan. Uiteraard is het de bedoeling dat de gebruiker hier niets van merkt - op service wordt dus niet ingeleverd. Uiteindelijk moet hiermee 880.000 ton CO2 bespaard worden, dat is evenveel als de uitstoot van een dieselauto die 165 rondjes om de evenaar rijdt.

's Nachts is er aanzienlijk minder belverkeer en worden de antennes dus ook minder belast. Vanaf nu is het mogelijk deze antennes in standby te zetten zodat ze minder stroom verbruiken. Komt er echter bijvoorbeeld een nachttrein vol bellende passagiers binnen het bereik van de antenne, dan wordt deze automatisch weer ingeschakelt. Op deze manier kost het geen service maar wordt er wel winst gerealiseerd voor het milieu. Dit past in de wereldwijde verplichting die Vodafone zichzelf heeft opgelegd om in 2020 de eigen CO2 uitstoot met 50% verminderd te hebben.

Over de auteur: Tom Haagmans