Nieuws
20 februari 2010 - Marc Wielaert

Op de valreep: aanpak SMS diensten

Nog net voor de val het kabinet heeft de ministerraad ingestemd met een wet om misleidende reclame voor SMS diensten aan te pakken. De magere aanpak van dergelijke misleidende advertenties op met name televisie en internet wordt daarmee een stuk steviger. De maatregel moet het mogelijk maken een einde te maken aan deze praktijken.

 Op 19 februari is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel van Staatssecretaris Frank Heemskerk die de misleidende reclame van SMS-diensten wil aanpakken. "Met de maatregelen kunnen consumenten bijvoorbeeld minder makkelijk worden afgesloten door hun mobiele telefoonaanbieder als er een conflict is over de betaling van een ongewenst sms-abonnement. Zo kan bijvoorbeeld worden verlangd dat de klant van te voren wordt gewaarschuwd voor een onderbreking van de dienstverlening. Ook is het denkbaar dat afsluiting van de klant niet is toegestaan als de telefoonaanbieder betalingen incasseert namens een sms-aanbieder die zich niet aan de regels houdt", zo schrijft het ministerie van Economische Zaken in een persbericht.

De maatregel is gisteren door de Ministerraad behandeld en zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Een tweede pakket aan maatregelen zou binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Staatssecretaris Heemskerk - nu demissionair - wilde zo een einde maken aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Het is te hopen dat zijn opvolger dit dossier met vaart op zal pakken.

Over de auteur: Marc Wielaert