Nieuws
27 november 2011 - Martijn Derks

Onderzoek: succes van QR codes

In opdracht van TGV teksten en presentaties heeft Alexander van de Bunt een adviserend rapport uitgebracht over de visualisatie van archeologie door middel van de jongste generatie multimediatechnieken. Daarbij heeft hij de verschillende doelgroepen die daar gebruik van maken in kaart gebracht. Een verrassend rapport over de mobiele presentatie- en informatiemethoden op basis van onder meer GPS, Augmented Reality en QR-code. 

De huidige smartphones en tablet computers beschikken over een scala aan mogelijkheden voor het presenteren van digitale informatie in elke vorm. Deze informatie kan 'klassiek' via internetpagina's bereikt worden, maar vooral 

hulpmiddelen als GPS en QR-code kunnen het zoeken en verkrijgen van informatie aanzienlijk vereenvoudigen. De informatie aan zich kan bestaan uit tekst, foto's, audio, video, toegevoegde realiteit ( 'augmented reality') en elke denkbare combinatie daarvan.

Het onderzoek van Alexander van de Bunt gaat, aan de hand van gerealiseerde projecten, in op aspecten als techniek, respons en bereik onder het publiek, problemen en aandachtspunten en niet onbelangrijk, een kosten - baten analyse. Eén van de 6 in het onderzoek betrokken projecten is het gebruik van de QR-codes door het Hunebedcentrum in Borger. Dit project is in 2010 door Ynform uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt, in relatie tot de andere projecten, de eenvoud van het project bij het Hunebedcentrum en de zeer hoge respons van het publiek: "In het Hunebedcentrum zijn slechts vijf QR-codes geplaatst nabij het desbetreffende archeologische object. Toen de QR-codes pas in gebruik waren genomen, leverde dit ongeveer elke maand iets meer dan honderd bezoekers op. Nu het fenomeen QR-codes aan bekendheid toeneemt is een toename in het gebruik van QR-codes waar te nemen bij het Hunebedcentrum" concludeert Van der Bunt.

Voordelen QR-code

Het rapport geeft een paar heldere conclusies over de voordelen van de QR-code ten opzichte van de andere technieken, met name Layar. Naast een zeer korte ontwikkeltijd (dagen) is ook de eindgebruiker gebaat bij QR-codes. Het gebruik van Layar doet een flinke aanslag op de gebruiksduur van de batterij in de smartphone. Ook blijken de onderhoudsinspanningen fors en gecompliceerd te zijn. Een derde nadeel is de grote diversiteit aan Layar applicaties: voor elke toepassing moet een aparte laag geïnstalleerd worden. Met het gebruik van QR-codes hoeft de gebruiker slechts één simpel te bedienen scanner programma te downloaden en daarmee kan elke QR-code, waar ook ter wereld, gebruikt worden. Toevoeging van Ynform: de QR-code is op 85% van de in omloop zijnde GSM-toestellen te gebruiken en niet, zoals Layar, alleen op de meeste moderne smartphones. 

Download hier het volledige rapport van Alexander van de Bunt.

Over de auteur: Martijn Derks