Nieuws
22 november 2005 - Elske de Boer

Moslimvrouwen in opstand tegen SMS scheidingen

Nadat men in Maleisie teruggefloten was door de plaatselijke authoriteiten, heeft het Islamitisch Gereschtshof in India het wel voor elkaar gekregen dat Moslim's zich per SMS kunnen scheiden van hun vrouw, waarmee het huwelijk in mijn ogen in eenn klap gedegradeerd wordt tot een 'simpele' verkering. En die heb ik zelfs al eens per SMS beeindigd!

Sinds de SMS-dump-optie 'legaal' geworden is, is het aantal scheidingen onder Moslims in India explosief gestegen. Logisch gevolg is dat nu de eerste protesten van vrouwen de kop op steken waarin geeist wordt dat de zogenaamde drievoudige 'Talaaq' weer alleen mondeling kenbaar gemaakt mag worden.

Volgens de wetten van de Islam kan een man van zijn vrouw scheiden door drie maal een 'talaaq' uit te spreken. Vroeger gebeurde dat alleen mondeling en onder vier ogen, maar de nieuwe communicatiemiddelen die inmiddels wereldwijd beschikbaar zijn zorgen er voor dat steeds meer scheidingen per SMS, Voicemai, Fax of Email de wederhelft bereiken.

Het spreekt voor zich dat Moslim mannen in het geval dat de 'talaaq' weer op de ouderwetse manier uitgesproken moet worden minder snel zullen besluiten zich van hun vrouw(en) te laten scheiden. Wat dat betreft zijn mannen overal hetzelfde: Zolang ze ons niet onder ogen hoeven te komen hebben ze een grote mond, maar o wee als ze voor ons staan. . .

Over de auteur: Elske de Boer