Nieuws
23 december 2010 - Henk de Hooge

Meeste gemeenten laten Mobile Media nog links liggen

Dat is de conclusie van een onderzoek dat Gemoro Mobile Media heeft uitgevoerd en waaraan 167 Nederlandse gemeenten meegedaan hebben.

De resultaten werden onlangs gepresenteerd tijdens een seminar over Mobile Media voor gemeenten. Hieronder kun je meer lezen over die resultaten.

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten is nog niet klaar om Mobile Media als vast onderdeel in de gemeentelijke communicatiemix op te nemen. De gemeenten leggen de focus op de website. De helft van de gemeente zou bij een stijging van het communicatiebudget meer uitgeven aan de website. Daarnaast zou geen enkele gemeente bezuinigen op de website, wanneer het communicatiebudget omlaag zou gaan. Dit is vreemd. Wereldwijd zijn er 5,3 miljard mobiele telefoons en maar 1,3 miljard computers. Daarnaast blijkt uit de cijfers over de consumentenmarkt, dat men klaar is voor mobiele communicatie. De snelle groei van smartphones en de groei van het mobiele internet zouden bijna kunnen worden omschreven als ‘de mobiele revolutie’.

Enkele gemeenten gaven aan, niets te zien in mobiele applicaties omdat de gemeente geen commerciële instelling is. Waarom heeft men dan wel een website? Een website wordt ook snel gelinkt aan commerciële instanties. Over het algemeen waren, het niet bekend zijn met Mobile Media, het niet bekend zijn met de mogelijkheden en het niet bekend zijn met de kosten, belangrijke redenen voor gemeenten om niet aan mobiele communicatie te doen. Mobile-Media-Gemeenten

Uit het onderzoek (zie grafieken hierboven) bleek dat ruim 62% van de Nederlandse gemeenten nog niet bekend is met het fenomeen Mobile Media en slechts 10% doet daar op dit moment actief al iets mee. Toch ziet driekwart van de gemeenten mobiele communicatie in de toekomst wel als onderdeel van de communicatiemix. Dit is echter een plan voor op de lange termijn. Over twee of drie jaar zal het merendeel (76,9%) van de gemeenten pas echt overstag gaan en zich actief bezig houden met mobiele communicatie.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de gemeenten achter lopen en op dit moment nog weinig zien in mobiele communicatie. De consumenten lijken klaar voor informatieverstrekking via de mobiele telefoon, maar de gemeenten beginnen hier nog niet aan. Gemeenten die op de korte termijn instappen zullen nog bekend staan als innovators. Over 2 à 3 jaar zal namelijk bijna iedere gemeenten aan mobiele communicatie doen. Mobile is the future!

Maar wat zijn nu eigenlijk doeleinden waarover gemeenten positief zijn?
1. Probleemsignalering 57,0 %
2. Toeristische doeleinden 53,4 %
3. Stadsgids 47,3 %
4. Educatieve doeleinden 32,7 %

De onderzoekspopulatie bestond uit 426 Nederlandse gemeenten. Deze gemeenten zijn telefonisch en per e-mail benaderd om deel te nemen en de enquête online in te vullen. Er hebben 167 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek en dit is een responspercentage  van 39,2%.  De enquête is ingevuld door: communicatiemedewerkers, communicatiemanagers en communicatieadviseurs.

De presentatie van het onderzoek is hier te bekijken.

Over de auteur: Henk de Hooge
 
Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast blogger, strateeg, storyteller en een digitale nomade. Je maakt Henk blij met bijzondere en snelle auto's, reizen en coole gadgets.