Nieuws
02 juli 2012 - Richard Otto

Meer dan 160 Mobile Marketing bureaus in Nederland

Marketing blog MobileMarketing.nl heeft een lijst met mobile marketing bureaus gepubliceerd inclusief hun klanten. Hieruit blijkt dat er meer dan 160 bureaus actief zijn op gebied van ontwikkeling van mobile apps en mobile websites voor merken.

Hier is alleen uitgegaan van de partijen (waaronder Full Service Internet bureaus) die mobile websites en apps ontwikkelen voor derden. Mobile bureaus gericht opbijvoorbeeld met eigen producties, enkel mobiele campagnes of adserving enablers zijn hierin niet meegenomen.

Naar verwachting zal dan het aan Nederlandse mobiele partijen zelfs ver boven de 250 gaan uitkomen. Dit grote aantal bureaus geeft goed aan hoe belangrijk onderdeel het mobiele kanaal is geworden en dat veel bedrijven het belang van mobile presence inzien. Een shake out van kleinere mobiele bureaus is echter niet uit te sluiten in de toekomst.

De gehele lijst mobiele bureaus met hun klantenportfolio is hier te lezen.

Over de auteur: Richard Otto