Nieuws
14 september 2012 - Richard Otto

Inzet Mobile Marketing top500 adverteerders NL (infographic)

Mobile Marketing Nederland heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van mobilemarketing bij de top 500 adverteerders in Nederland. In het onderzoek is zowelde huidige als de toekomstige status van mobile marketing onderzocht.Adverteerders hebben antwoord gegeven op de vraag welke doelstellingen zij met mobile marketing willen bereiken, welke sterke punten daar voor kunnen zorgen en hoe de budgetten voor mobile marketing gaan veranderen.

Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de obstakels die een rol spelen bij bedrijven die geen mobile marketing (gaan) inzetten. De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in een infographic. 

Namens MobileMarketing Nederland heeft Ronald Buts door middel van een online enquête het onderzoek uitgevoerd. Diverse marketing- en brandmanagers van 83 bedrijvenhebben aan het onderzoek meegewerkt. Zie voor onderzoekcijfers onderstaande infographic of bekijk alle resultaten hier.

Over de auteur: Richard Otto