Nieuws
04 november 2014 - Bas Tervuren

Internetbelasting gaat toch niet door Hongarije bezwijkt onder druk protesten en EU

Afgelopen weken kwam de invoering van een zogenaamde internetbelasting groot in het Europese nieuws. De belastingmaatregel zou inhouden dat er over het dataverkeer extra kosten aan burgers zou worden geheven om de staatskas te spekken.

Voor alle duidelijkheid: het plan voor de invoering van internetbelasting vond deze maand plaats in Hongarije. Echter door grote druk vanuit de bevolking het land zelf, maar ook de Europese commissie heeft de Hongaarse premier Orbán besloten af te zien van het plan.

Het plan hield in dat iedere inwoner van Hongarije per verbruikte gigabyte ongeveer € 0,45 belasting moest gaan betalen. Dat lijkt niet veel, maar het minimumloon in Hongarije bedraagt nog geen € 250 per maand, zie ook Wikipedia voor de volledige lijst per land. De maatregel zou inhouden dat de onderste laag van de samenleving in Hongarije afgesloten zou worden van internet. Daarop besloten liefst 100.000 Hongaren de straat op te gaan om te demonstreren.

Het oorspronkelijke plan druiste rechtstreeks in tegen de afspraken die gemaakt zijn in het Europese parlement in 2010. Deze resolutie draagt de naam Digital Agenda for Europe 2015 en bevat onder anderen:

- iedere burger van de EU moet vrije toegang hebben tot breedbandinternet
- online beschikbaarheid van alle publieke diensten in 2015

Het voorstel was in mijn ogen ook compleet belachelijk en ik betwijfel of de maatregel ook zijn gewenste effect zou hebben gekregen, namelijk het generen van veel extra inkomsten. Daarnaast zou het er ook toe kunnen leiden dat de tegenstellingen tussen arm en rijk verder worden vergroot. Toegang tot internet stelt burgers namelijk eenvoudig in staat om hun kennis snel te ontwikkelen en onderling te communiceren. Door dit voor de laagste bevolkingslaag te vermoeilijken of zelfs onmogelijk te maken zou kunnen resulteren in het vergoten van de armoede.

Over de auteur: Bas Tervuren