Nieuws
30 november 2009 - Richard Otto

De nieuwe definitie van Mobile Marketing

De Mobile Marketing Association (MMA) heeft deze maand definitie van Mobile Marketing aangepast.

De nieuwe definitie van Mobile Marketing luidt als volgt:

"Mobile Marketing is a set of practices that enables organizations to communicate and engage with their audience in an interactive and relevant manner through any mobile device or network."

Vrij vertaald betekent dat: "Mobile Marketing is een verzameling van methodes die organisaties in staat stelt om op een interactieve en relevante wijze te communiceren en contact te leggen met hun doelgroep via een mobiel apparaat of -netwerk."

De Mobile Marketing Association (MMA), een wereldwijde organisatie gericht op het stimuleren van de groei van mobiele marketing.

Over de auteur: Richard Otto